top of page

Yemeğin Bize Anlattıkları: Yeme Bozukluklarına Farklı Bir Bakış Açısı

‘Beslenmeyle olan meselemiz bir ilişkilenme hali içerisinde açığa çıkar.’
Semptomlar birer ışık kaynağı. Belirli belirsiz yanıp sönen, kaynağını tam olarak açık
etmeyen, söndüğünü sandığımızda tekrar alevlenebilen bir ışık kaynağı… Onları susturmaya
ve bastırmaya çalışmadan önce ne söylediklerine kulak vermek bu ışığı dönüştürmenin,
semptomu dağıtmanın temel yolu. Yeme bozuklukları, yemekle ilişkili bir meseleden köken
alıyor gibi gözükse de bundan çok daha fazlası. İlişkilerimize, kendimize ve hayatımıza dair
birçok temel meseleyi içinde barındırıyor. Bu kitap yemeye dair zorlanmamızın altında yatan
sebepleri anlamak için bir kapı aralayacak.

IMG_1400_edited.jpg
Yayınları: Welcome
bottom of page